Домен www.super-wind-turbine.com зарегистрирован в интересах клиента.

Домен www.super-wind-turbine.com зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name www.super-wind-turbine.com has been registered on behalf of a client.